Thứ tư, ngày 19/01/2022 - 15:47 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 00:17, Thứ 7, 15/01/2022

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp triển khai công tác năm 2022

(ANTV) - Chiều ngày 14/01, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an. 

Năm 2021, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an đã triển khai công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan cấp trên, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng, trình Quốc hội và Chính phủ nhiều luật, nghị định, xây dựng các chuyên đề trong Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, góp phần quan trọng vào việc việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý Nhà nước về an ninh , trật tự của lực lượng CAND.

Phát biểu tại Hội nghị, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã đạt được; đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 của đơn vị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, liên tục và có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy CATW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế; tiếp tục tham mưu với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an về các giải pháp hoàn thiện thể chế, xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến vào các việc xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự; chú trọng công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền; tham mưu với lãnh đạo Bộ ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trong CAND, tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025.

 

BT
Thăm dò khán giả