Thứ hai, ngày 15/08/2022 - 06:06 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 21:26, Thứ 3, 05/07/2022

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Cục Tổ chức cán bộ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

(ANTV) -  Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng bộ cấp trên, nhất là Kết luận số 21 Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phải xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác lãnh đạo , chỉ đạo - Nội dung được Cục Tổ chức cán bộ quán triệt thực hiện tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt NQ số 12 của Bộ Chính trị, diễn ra ngày hôm nay.

6 tháng đầu năm 2022, Cục Tổ chức cán bộ với tinh thần quyết liệt, chủ động đã tập trung đẩy nhanh triển khai sớm, nhất là các đề án, dự án, chủ trương lớn và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức cán bộ. Tham mưu cho Đảng ủy CATW báo cáo Bộ Chính trị ban hành và triển khai trực tiếp đến cán bộ chủ chốt của Đảng từ Trung ương đến địa phương Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới kịp thời các quy định, thông tư về tổ chức cán bộ ngoài chương trình công tác. Đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo của Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an, góp phần chủ động triển khai kịp thời các nhiệm vụ lớn theo chỉ đạo của Trung ương và hoàn thiện tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở Công an đơn vị, địa phương…

Lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ quán triệt: Nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ những tháng cuối năm 2022 là rất lớn, đòi hỏi cao hơn, quyết liệt hơn. Đòi hỏi cấp ủy các chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, bám sát, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trọng tâm. Lãnh đạo, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu đi đầu, quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác của chi bộ, đơn vị. Cán bộ, đảng viên được giao đảm trách công việc phải nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tất cả các chi bộ, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các văn bản QPPL về công tác tổ chức cán bộ, chú trọng điều chỉnh các quy định cũ có bất cập và thể chế hóa các quy định mới của Trung ương. Khẩn trương hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện các đề án quy hoạch, đào tạo cán bộ CAND, quy hoạch phát triển nhân lực CAND đến năm 2030 và tiếp tục tham mưu, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương.

 

BT
Thăm dò khán giả