Thứ sáu, ngày 12/08/2022 - 16:25 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 23:29, Thứ 6, 08/04/2022

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong CAND quý I/2022

(ANTV) - “Xác định việc kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, kết luận rõ ràng và xử lý vi phạm nghiêm minh nếu có. Đồng thời xác định mục đích của việc kiểm tra giám sát là để phát hiện và ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm ngay từ sớm, từ xa, ngay từ khi mới manh nha, ngay từ khi chưa tích tụ hình thành vi phạm, tội phạm”. Đây là 1 trong những chỉ đạo được Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong CAND quý I năm 2022. Hội nghị được diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội và được kết nối trực tuyến đến 63 công an các tỉnh, thành phố.

Trong quý I, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong CAND đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần làm tốt công tác phòng ngừa sai phạm trong cán bộ, đảng viên. Kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng tương xứng, ngang tầm nhiệm vụ. Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã chủ động tham mưu cấp ủy, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy công an tỉnh thành phố với cấp ủy cấp huyện; tăng cường tổ chức nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên. Một số Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy công an các đơn vị địa phương đã thực hiện được nhiều cuộc kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của 1 số cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra cấp dưới còn chậm, số lượng các cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề chưa nhiều.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong CAND trong quý II.

Trong đó, Thứ trưởng nhấn mạnh, phải xác định công tác kiểm tra giám sát trước hết thuộc về cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tránh tình trạng “khoán trắng hoặc bỏ mặc” cho Ủy ban Kiểm tra cùng cấp. Việc giám sát phải được thường xuyên và mở rộng. Việc xử lý vi phạm phải nghiêm minh, đúng quy trình, quy định, xử lý 1 người vi phạm để cảnh tỉnh nhiều người; xử lý 1 việc để cảnh tỉnh nhiều việc.

Thứ trưởng cũng yêu cầu quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, nhất là kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng thời làm tốt công tác nắm diễn biến tình hình tại các tổ chức đảng, đảng viên, chủ động áp dụng các hình thức kiểm tra giám sát phù hợp. Chủ động tham mưu xây dựng ban hành các văn bản, quy định, quy trình, quy chế, hoàn thiện thể chế, tạo căn cứ pháp lý phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong CAND.

Thứ trưởng cũng lưu ý cán bộ kiểm tra luôn đối mặt, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực. Vì vậy yêu cầu mỗi cán bộ kiểm tra phải giữ vững bản lĩnh, có trách nhiệm và tính chiến đấu cao; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, phương pháp cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát các cấp trong CAND, đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới.

BT
Thăm dò khán giả