Thứ Ba, 25/06/2024 16:13 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#Bộ an ninh nội địa
Đấu tranh, vô hiệu hoá các tổ chức phản động

Đấu tranh, vô hiệu hoá các tổ chức phản động

Pháp luật 11/07/2023

(ANTV) - Lực lượng An ninh nội địa luôn là một trong những lực lượng trọng yếu của CAND trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối, bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi và đối ngoại của đất nước.