Thứ Bảy, 13/07/2024 10:46 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#hồ chí minh
Giải quyết bài toán nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh

Giải quyết bài toán nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế 05/06/2024

(ANTV) - Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển khoảng 35.000 nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân. Để đạt được chỉ tiêu đặt ra theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2025, Thành phố phải phát triển thêm khoảng 29.381 căn hộ nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân. Thành phố đang quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện có.

Người trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh

Người trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh

Chính trị 20/05/2024

(ANTV) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên thể hiện tầm nhìn chiến lược với lực lượng thừa kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình cảm, sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của Bác Hồ dành cho thanh niên luôn là nguồn động lực, khích lệ ý chí tinh thần nghị lực vươn lên chiếm lĩnh những tầm cao mới của các thế hệ thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay.

Thiêng liêng lời thề Độc lập

Thiêng liêng lời thề Độc lập

Chính trị 02/09/2023

(ANTV) - Ngày 2/9/1945, Bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đã chính thức khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Xem thêm