Thứ Hai, 22/07/2024 15:52 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#tà đạo hà mòn
Bản chất của tổ chức bất hợp pháp  "ân điển cứu rỗi"

Bản chất của tổ chức bất hợp pháp "ân điển cứu rỗi"

Pháp luật 11/01/2024

(ANTV) - Lợi dụng đời sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng báo dân tộc thiểu số khó khăn, trình độ dân trí thấp, thời gian qua các phần tử xấu theo tổ chức "Ân điển cứu rỗi" hoạt động trái phép tại Việt Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền lôi kéo bà con nhân dân tham gia. Với những luận điệu cực đoan cổ vũ cho lối sống phóng đãng, buông thả, dễ dàng vượt quá giới hạn về luân thường đạo lý không sợ bị pháp luật trừng phạt.

Cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo tham gia tà đạo đội lốt tôn giáo

Cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo tham gia tà đạo đội lốt tôn giáo

Xã hội 25/12/2023

(ANTV) - Sự xuất hiện một số tà đạo đội lốt tôn giáo ở nước ta với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây chia rẽ khối đại đoàn kết, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở một bộ phận Nhân dân nhất là những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, nhận diện và kiên quyết đấu tranh với các tà đạo đội lốt tôn giáo là rất cần thiết.