Chủ Nhật, 01/10/2023 16:40 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: antvnews@gmail.com

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#xe dù
Cần điều chỉnh biểu đồ xe chạy tránh tình trạng xe dù, bến cóc

Cần điều chỉnh biểu đồ xe chạy tránh tình trạng xe dù, bến cóc

Xã hội 19/05/2023

(ANTV) - Theo qui định đối với vận tải hành khách tuyến cố định hàng năm Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến phải thống nhất và công bố biểu đồ,số chuyến,thời gian giãn cách chạy xe trên từng tuyến. Đây là qui định cần thiết nếu thực hiện khoa học hợp lý sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho vận tải khách tuyến cố định.