Thứ Bảy, 20/07/2024 06:42 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Chính trị

Nâng cao năng lực cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND

(ANTV) - Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân là nhiệm vụ then chốt, được đặt lên hàng đầu, có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang chú trọng nâng cao năng lực của cấp ủy các cấp, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong CAND nhằm xây dựng lực lượng công an 3 cấp: tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở; xây dựng hình ảnh người Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, sống trong lòng nhân dân.

Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị xác định rõ 2 mục tiêu cụ thể đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện; Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phù hợp tình hình thực tiễn.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng trong CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công an tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện tinh thần “gương mẫu, đi đầu” trong triển khai, thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

Cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục có những biện pháp, giải pháp mang tính thiết thực về tăng cường, nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng. Đảm bảo vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đạo đức; nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, là yếu tố quyết định dẫn đến thành công của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là bảo đảm mục tiêu, lộ trình xây dựng lực lượng công an Thanh Hóa theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Xác định việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn lực lượng CAND, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả về nội dung sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ cơ sở, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu cao, các cấp ủy trong Công an Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chủ động giao việc khó cho từng đảng viên và tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá chất lượng công tác chuyên môn nhằm rèn luyện, thử thách, bồi dưỡng cán bộ.

Với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao, Công an Thanh Hóa đã nghiêm túc soi chiếu 17 biểu hiện suy thoái cụ thể về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong CAND để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND “tự soi, tự sửa”; trên cơ sở đó chủ động, phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ sai phạm, tiêu cực, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, góp phần làm tăng thêm uy tín của CAND, chứng tỏ sức mạnh kỷ luật, sự trong sạch, vững mạnh của lực lượng CAND.

Nâng cao năng lực của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp là đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, là thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và giữ vững đoàn kết.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ đòi hỏi cấp ủy các cấp trong CAND cần quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là “then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định mọi thành công cả trước mắt và lâu dài”.

Tăng cường công tác dân vận, công tác quần chúng trong CAND. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, củng cố ngày càng sâu sắc mối quan hệ máu thịt giữa CAND với nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quần chúng; tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quần chúng phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của CAND.

Xây dựng môi trường văn hóa cơ quan, đơn vị và trong tổ chức Đảng lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Với truyền thống và thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, với quyết tâm chính trị rất cao; việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, làm cho lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị trong CAND

Quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị trong CAND

Chính trị 19/07/2024

(ANTV) - Sáng nay, 19/7, Đảng uỷ Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chín trị về chuẩn mực đạo đưc cách mạng của cán bôh, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh dần lên

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh dần lên

Xã hội 19/07/2024

(ANTV) - Thông tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông.

Dấu ấn thanh niên tình nguyện trên vùng đất biên giới

Dấu ấn thanh niên tình nguyện trên vùng đất biên giới

Xã hội 19/07/2024

(ANTV) - Nằm trong Chiến dịch “Thanh niên Công an tình nguyện hè 2024”, chiến dịch “Hành quân xanh” của Đoàn trường Đại học Cảnh sát nhân dân được khởi động với nhiều việc làm thiết thực mang đậm dấu ấn thanh niên tình nguyện những trên vùng đất biên giới.

 Điểm tựa vững chắc của nhân dân

Điểm tựa vững chắc của nhân dân

Xã hội 19/07/2024

(ANTV) - Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trong thời gian qua, lực lượng Công an xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tham mưu, phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Với phương châm gần dân, sát dân, Công an xã An Bình đã trở thành điểm tựa vững chắc trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân.

An ninh thắt chặt tại phiên toà xét xử đại án đăng kiểm

An ninh thắt chặt tại phiên toà xét xử đại án đăng kiểm

Xã hội 19/07/2024

(ANTV) - Từ 6h sáng, công tác an ninh được thắt chặt tại khu vực xung quanh Toà án nhân dân TP.HCM. Lực lượng chức năng gồm Công an, dân quân tự vệ, y tế, cán bộ toà án đã bố trí nhằm đảm bảo cho phiên tòa diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Tống đạt cáo trạng vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Tống đạt cáo trạng vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Pháp luật 19/07/2024

(ANTV) - Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa tống đạt Bản cáo trạng truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Các bị can bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh nói trên.

Dễ dàng mua chất độc xyanua trên mạng: Lỗ hổng kiểm soát

Dễ dàng mua chất độc xyanua trên mạng: Lỗ hổng kiểm soát

Pháp luật 19/07/2024

(ANTV) - Mặc dù xyanua là chất cực độc, chỉ cần một lượng nhỏ có thể gây chết người nhưng không khó để mua được hóa chất này. Thậm chí, khách hàng còn có thể mua được số lượng lớn, nhận hàng tận nơi. Điều này lộ rõ một lỗ hổng kiểm soát đối với hóa chất này.

Xem thêm