Thứ Năm, 20/06/2024 13:50 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Chính trị

Xây dựng Công an Nghệ An chính quy, tinh nhuệ

(ANTV) - Xác định mục tiêu xây dựng cán bộ Công an Nghệ An thật sự trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ ngay từ cơ sở. Trong quá trình công tác cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân và được dân tin, dân yêu, giúp đỡ lực lượng Công an.

Công an Nghệ An luôn lấy Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là kim chỉ nam trong công việc luôn xứng đáng được công tác và chiến đấu trên chính quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đó, phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhằm xây dựng Công an Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sức mạnh của lực lượng Công an được quyết định bởi sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, vì thế, quan điểm “dân là gốc” luôn là mục tiêu nhất quán nhằm phát huy vai trò của nhân dân. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Nghệ An đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị trong việc thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Qua đó Công an Nghệ An đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân.

Khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo.

Công an Nghệ An đã và đang thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị sau 2 năm thực hiện đã có những kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng lực lượng đã được Công an Nghệ An tập trung triển khai đồng thời cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện lễ tiết, văn hóa ứng xử, tô đậm thêm hình ảnh người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Với mục tiêu hội nhập, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trong hoàn cảnh mới, với những khó khăn, thách thức và sự chuyển dịch trên toàn diện các lĩnh vực, Công an Nghệ An luôn chủ động, nỗ lực, sáng tạo, dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc". Công an Nghệ An triển khai nhiệm vụ xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân ứng xử văn minh, thân thiện, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Lực lượng Công an xã, phường, thị trấn đã có nhiều nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, luôn nêu cao tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu và triển khai các mặt công tác Công an, góp phần tạo chuyển biến rõ nét, tích cực về tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đặc biệt, hoàn thành 100% mô hình cải cách hành chính tại 460/460 Công an xã, phường, thị trấn, bảo đảm trang nghiêm, xanh, sạch, đẹp.

Điển hình như tại Công an huyện Nam Đàn, Đảng ủy Công an huyện đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, nhất là đối với lãnh đạo, chỉ huy, đảm bảo chế độ chính sách, đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu về kinh phí, phương tiện phục vụ công tác, chiến đấu.

Phòng An ninh kinh tế, Công an Nghệ An đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, tham mưu Lãnh đạo các cấp, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế. Tập trung nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, thường xuyên đổi mới. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ được củng cố, kiện toàn; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị không ngừng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt phát huy vai trò chủ động, tích cực trong công tác xây dựng lực lượng Công an của mỗi đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân, tạo dựng thế trận an ninh nhân dân và nền an ninh nhân dân vững chắc.

Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, Đảng ủy Công an thị xã Thái Hòa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu, triển khai hiệu quả các nội dung nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng tổ chức đảng và lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đội ngũ cán bộ giỏi về pháp luật và tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Công an Nghệ An chú trọng đầu tư nghiên cứu ứng dụng, tiếp nhận công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu. Tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác Công an".

Công an phường Đồng Quang đã chủ động khảo sát các tiêu chí, những nội dung đề ra trong xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu và văn minh đô thị, từ đó quyết liệt tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, đảm bảo tiến độ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân, bám sát cơ sở, gần gũi, giúp đỡ nhân dân theo phương châm “lúc dần cần, lúc dân khó, có Công an”. 

Công tác phát động, tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều kết quả nổi bật, có nhiều cách làm hay, phát huy hiệu quả, thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa trong hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo tham mưu xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, là hạt nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở như mô hình Camera an ninh; Mô hình Giáo họ bình yên, không có tội phạm và vi phạm pháp luật.

Qua đó. tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm thiết thực, phù hợp với sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, Công an xã Quỳnh Vinh đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác của Công an, làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, gắn với công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm giảm thủ tục, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi trong giải quyết các công việc đối với tổ chức và công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Trong năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành thị và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh bắt giữ 50 vụ, 86 đối tượng phá 34 chuyên án; triệt xoá 10 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý liên tỉnh, liên huyện; 14 điểm bán lẻ ma tuý, 01 ổ nhóm phân phối ma tuý trên địa bàn thành phố Vinh và vùng lân cận; thu giữ 7,7 kg heroin, 15 kg ma tuý dạng đá; 08 kg thuốc phiện; trên 105.000 viên ma túy tổng hợp. Những thành tích, chiến công của Công an Nghệ An thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn của công an các đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Công an tỉnh Nghệ An phải tiếp tục nêu cao tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và với truyền thống cách mạng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Công an Nghệ An đang tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đảm nhận những khâu yếu việc khó; kề vai sát cánh cùng toàn lực lượng Công an nhân dân để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tướng Israel thừa nhận không thể xóa sổ Hamas

Tướng Israel thừa nhận không thể xóa sổ Hamas

Thế giới 20/06/2024

(ANTV) - Người phát ngôn quân đội Israel hôm qua nhận định xóa sổ hoàn toàn lực lượng Hamas ở dải Gaza là không khả thi. Cùng ngày, giới chức Ai Cập bác bỏ thông tin nói rằng nước này đồng ý triển khai quân tới dải Gaza giai đoạn hậu chiến sự để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Cô gái Mỹ từ bỏ thu nhập cao để theo đuổi đam mê

Cô gái Mỹ từ bỏ thu nhập cao để theo đuổi đam mê

Thế giới 20/06/2024

(ANTV) - Từ bỏ công việc trong lĩnh vực công nghệ với thu nhập lên tới 100.000 USD/năm, Valerie Valcourt 34 tuổi, người Mỹ, quyết định rẽ hướng sự nghiệp bằng một công việc giản đơn hơn là làm nhân viên cho một cửa hàng bánh ngọt với mức lương chỉ 30.000 USD/năm ở vùng nông thôn nước Pháp. Quyết định táo bạo này đã thay đổi rất nhiều cuộc sống của Valerie. Qua câu chuyện của mình, Valerie muốn truyền đi thông điệp tích cực cho rất nhiều các bạn trẻ, khích lệ tinh thần họ hãy mạnh dạn sống với đam mê; nỗ lực hết mình theo đuổi và làm những điều mà họ cảm thấy thực sự yêu thích.

Hy Lạp và Mỹ ứng phó cháy rừng trên diện rộng

Hy Lạp và Mỹ ứng phó cháy rừng trên diện rộng

Thế giới 20/06/2024

(ANTV) - Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp đang chật vật tìm cách khống chế đám cháy ở thị trấn Koropi, cách thủ Athens 30 km về phía Nam, trong điều kiện gió mạnh thổi khiến ngọn lửa càng lan mạnh buộc người dân phải bỏ lại nhà cửa và cơ sở kinh doanh trong khu vực để sơ tán tới nơi an toàn.

Cần bổ sung quy định xe chở học sinh phải có thiết bị cảnh báo

Cần bổ sung quy định xe chở học sinh phải có thiết bị cảnh báo

Xã hội 20/06/2024

(ANTV) - Mới đây, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo một số nội dung lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh đề nghị bổ sung quy định ô tô chở học sinh, trẻ mầm non phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh, trẻ em mầm non và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe. Đề nghị này được đưa ra sau hàng loạt những vụ việc thương tâm xảy ra liên quan đến loại hình xe đưa đón học sinh trong những năm gần đây, đặc biệt hơn khi loại hình này ngày càng phát triển mạnh và dần trở nên thiết yếu tại các đô thị lớn.

Cảnh báo lừa đảo khi đầu tư sàn vàng online

Cảnh báo lừa đảo khi đầu tư sàn vàng online

Kinh tế 20/06/2024

(ANTV) - Mới đây, một người phụ nữ tại Hà Nội đã bị chiếm đoạt 24 tỷ đồng khi tham gia đầu tư sàn vàng online. Trước đó, mặc dù lực lượng Công an đã liên tục phát đi cảnh báo, nhưng với thủ đoạn tinh vi, các nạn nhân vẫn sập bẫy các đối tượng lừa đảo khi tham gia các ứng dụng, các sàn giao dịch tài chính online.

Những luận điệu xuyên tạc về đồng bào dân tộc thiểu số

Những luận điệu xuyên tạc về đồng bào dân tộc thiểu số

Xã hội 20/06/2024

(ANTV) - Do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện địa lý nên cộng đồng các dân tộc Việt Nam có trình độ phát triển không đều về kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống dân. Trong những năm qua, mặc dù Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng ban hành, triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của cả nước, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn. Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã gia tăng hoạt động xuyên tạc chống phá các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Tin tức an ninh trật tự nổi bật 24 giờ qua

Tin tức an ninh trật tự nổi bật 24 giờ qua

Điểm tin 20/06/2024

(ANTV) - TPHCM: Cháy lớn ở cơ sở bột nhang, 2 người tử vong; Bình Định: Bắt nữ siêu trộm có 9 tiền án; Tiền Giang: Khởi tố, tạm giam 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản; Bắc Kạn: Triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc; Kiên Giang: Bắt tàu cá chở 40.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc;... là những tin tức an ninh trật tự nổi bật 24 giờ qua.

Cư dân mạng chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Cư dân mạng chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Xã hội 20/06/2024

(ANTV) - Tháng 6, đối với đội ngũ những người làm báo là những ngày đặc biệt ý nghĩa, bởi cách đây 99 năm, ngày 21/6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản số báo Thanh Niên đầu tiên, đặt nền móng khai sinh nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Và cho đến ngày hôm nay, mỗi người làm báo đều ý thức rất rõ vinh dự với trách nhiệm “phụng vụ nhân dân, phụng sự cách mạng” của mình. Trên mạng xã hội những ngày qua, cư dân mạng cũng đã dành rất nhiều tình cảm, chia sẻ, chúc mừng, tôn vinh và gửi gắm đến đội ngũ những người làm báo nước nhà.

Nạn châu chấu đe dọa vựa lúa mì của Afghanistan

Nạn châu chấu đe dọa vựa lúa mì của Afghanistan

Thế giới 20/06/2024

(ANTV) - Tổ chức Lương Thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) mới đây cho biết, các tỉnh phía Bắc Afghanistan, vốn được xem là vựa lúa mì của quốc gia Nam Á này, đang đối mặt với nạn châu chấu hoành hành nghiêm trọng trong năm thứ hai liên tiếp.

Xem thêm