Thứ Ba, 23/07/2024 12:03 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#phát huy
Bảo tồn, phát huy giá trị di tích chiến trường Điện Biên Phủ

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích chiến trường Điện Biên Phủ

Văn hóa 02/06/2024

(ANTV) - Năm 2024, Điện Biên đăng cai Năm Du lịch quốc gia với nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước, đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh và sức hút của mình bằng du lịch lịch sử. Trong đó, di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ là một trong những sản phẩm du lịch nổi bật nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều du khách. Song, sau 7 thập kỷ tồn tại song hành cùng sự phát triển của Điện Biên, công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các điểm di tích này đang đặt ra không ít thách thức.

Phát huy hiệu quả bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát huy hiệu quả bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chính trị 05/09/2023

(ANTV) - Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”. Quán triệt sâu sắc quan điểm này, lực lượng Công an nhân dân hết sức coi trọng việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy cao nhất tinh thần toàn dân đoàn kết, nâng cao ý thức tự giác, tích cực xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn về an ninh trật tự.

Phát huy vai trò của cán bộ nữ CAND trong tình hình mới

Phát huy vai trò của cán bộ nữ CAND trong tình hình mới

Chính trị 10/05/2023

(ANTV) - Sáng ngày 10/5, Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ chính trị, chương trình hành động số 12 của Đảng ủy CATW về "công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trong CAND đã được tổ chức tại Hà Nội. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.

Phát huy vai trò người có uy tín giữ gìn ANTT vùng đồng bào Khmer

Phát huy vai trò người có uy tín giữ gìn ANTT vùng đồng bào Khmer

Xã hội 04/05/2023

(ANTV) - Trà Vinh là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 31%. Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an đã phối hợp với những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo... tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và là cơ sở để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.