Thứ Hai, 22/07/2024 03:48 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#tà đạo
Nỗ lực đẩy lùi tà đạo đội lốt tôn giáo

Nỗ lực đẩy lùi tà đạo đội lốt tôn giáo

Xã hội 09/05/2024

(ANTV) - Sự xuất hiện những tà đạo đội lốt tôn giáo được lập ra với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở một bộ phận nhân dân. Hoạt động của các tà đạo đó đã vi phạm pháp luật, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, làm lệch chuẩn văn hóa, đạo đức xã hội. Chính vì vậy, việc nhận diện, đấu tranh với các tà đạo đội lốt tôn giáo là rất cần thiết. Ghi nhận tại tỉnh Hà Giang.

Nhận diện tà đạo

Nhận diện tà đạo

Xã hội 25/04/2024

(ANTV) - Hiện nước ta có 16 tôn giáo với 43 tổ chức tôn giáo khoảng 25 triệu tín đồ được Nhà nước công nhận trong đó chủ yếu là các tôn giáo như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành... Các tôn giáo cùng các tín độ chức sắc cơ bản đều thể hiện sự đồng hành cùng dân tộc góp phần hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sự thật về tà đạo “bà cô Dợ”

Sự thật về tà đạo “bà cô Dợ”

Pháp luật 03/02/2024

(ANTV) - Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự, an ninh tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai cơ bản ổn định; các tổ chức tôn giáo cũng như bà con tín đồ chấp hành đúng luật tôn giáo và các quy định của địa phương, tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

Bản chất của tổ chức bất hợp pháp  "ân điển cứu rỗi"

Bản chất của tổ chức bất hợp pháp "ân điển cứu rỗi"

Pháp luật 11/01/2024

(ANTV) - Lợi dụng đời sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng báo dân tộc thiểu số khó khăn, trình độ dân trí thấp, thời gian qua các phần tử xấu theo tổ chức "Ân điển cứu rỗi" hoạt động trái phép tại Việt Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền lôi kéo bà con nhân dân tham gia. Với những luận điệu cực đoan cổ vũ cho lối sống phóng đãng, buông thả, dễ dàng vượt quá giới hạn về luân thường đạo lý không sợ bị pháp luật trừng phạt.

Cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo tham gia tà đạo đội lốt tôn giáo

Cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo tham gia tà đạo đội lốt tôn giáo

Xã hội 25/12/2023

(ANTV) - Sự xuất hiện một số tà đạo đội lốt tôn giáo ở nước ta với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây chia rẽ khối đại đoàn kết, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở một bộ phận Nhân dân nhất là những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, nhận diện và kiên quyết đấu tranh với các tà đạo đội lốt tôn giáo là rất cần thiết.

"Bà Cô Dợ" và ảo vọng ly khai, tự trị

"Bà Cô Dợ" và ảo vọng ly khai, tự trị

Chính trị 07/04/2023

(ANTV) -Dù mới xuất hiện nhưng cái gọi là đạo "Bà Cô Dợ" - một "hiện tượng tôn giáo mới" mang màu sắc chính trị với những luận điệu viển vông mơ hồ như: ai theo Bà Cô Dợ thì sẽ được chúa lựa chọn, cứu sống (?), đã mê hoặc không ít người dân nhẹ dạ cả tin, tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa, xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía Bắc.