Thứ hai, ngày 28/11/2022 - 12:10 (GMT+7)

| Lịch phát sóng

Cập nhật: 07:14, Thứ 7, 23/07/2022

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng

(ANTV) - Sáng nay (22/7), tại nhà Quốc hội, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thành phố Hà Nội và 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn một triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập tiếp tục ngày làm việc thứ 2.

 Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội trong toàn hệ thống chính trị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trong những năm qua, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhấn mạnh những mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể về đào tạo, xây dựng, phát triển đảng viên đến năm 2030, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Theo đó, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của hội nghị, đồng thời nêu rõ: Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu rất quan trọng trong ngày khai mạc và bế mạc, đề nghị các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, Nhân dân nghiên cứu, quán triệt sâu sắc 2 bài phát biểu quan trọng này của đồng chí Tổng Bí thư, lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấm nhuần sâu sắc những nội dung của 4 Nghị quyết, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết; thấy rõ những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống của Nhân dân, đến quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng ngày càng thêm trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín lãnh đạo đất nước. Các ban, bộ, ngành, đơn vị chức năng… cần tập trung cụ thể hóa, tạo cơ sở hành lang pháp lý, tạo sự thống nhất, đáp ứng yêu cầu đề ra trong việc thực hiện, triển khai các Nghị quyết…

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, với niềm tin tưởng sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, sự đoàn kết toàn dân, các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sớm đi vào thực tiễn./.

BT
Thăm dò khán giả