Thứ Năm, 25/07/2024 13:56 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Chính trị - xã hội

Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực cho việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Lê Dung-Nguyễn Huệ

(ANTV) - Xác định Nghị quyết số 12 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” là Nghị quyết chuyên đề toàn diện về xây dựng lực lượng CAND; trên tinh thần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực; hơn 2 năm qua, Nghị quyết 12 đã được công an tỉnh Tiền Giang triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực. PV chương trình có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Hồng Khắc- Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang về nội dung này.

PV: Xin được cảm ơn Đại tá Nguyễn Hồng Khắc- Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã trả lời PV của chương trình Phát thanh Vì an ninh Tổ quốc.

Thưa đồng chí, thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thời gian qua, công an tỉnh Tiền Giang đã có sự tham mưu, đề xuất như thế nào cho Tỉnh ủy để việc thực hiện Nghị quyết 12 vừa có tính lan tỏa, sâu rộng, vừa đi vào cụ thể, thiết thực?

Đại tá Nguyễn Hồng KhắcĐể thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, BGĐ Công an tỉnh đã tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai Đề án xây dựng Công an tỉnh Tiền Giang đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 kế hoạch và tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai đến toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW. Để triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy- Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và thể hiện quyết tâm chính trị cao trong tham mưu, triển khai thực hiện: Đã ban hành Đề án xây dựng Công an tỉnh Tiền Giang (Đề án này đã được Đảng ủy CATW thông qua và Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt), đồng thời ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện, đảm bảo khoa học, với lộ trình cụ thể, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 21 Đề án thành phần, chương trình, kế hoạch… phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình 21-Ctr/TU; quán triệt, triển khai Nghị quyết 17-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chinh quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ảnh: Thanh Việt

PV:  Thưa đồng chí! Nhìn lại hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 12; công an tỉnh Tiền Giang đã đạt được những kết quả gì nổi bật?

Đại tá Nguyễn Hồng Khắc: Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện, Công an tỉnh đạt được một số kết quả điển hình:  Đã tổ chức rà soát chức năng, nhiệm vụ, bố trí, sắp xếp cơ cấu tổ chức bô máy, gắn với tinh giảm đầu mối theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sơ sở” (đã giảm 8 đơn vị cấp phòng, 83 đơn vị cấp đội).  Đã tập trung nguồn lực xây dựng Công an xã, thị trấn đảm bảo về tổ chức biên chế, trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện; đến nay đã bố trí 952 Công an chính quy tại 146/146 xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 6,53 Công an chính quy/xã, thị trấn (trong đó có 31 xã có từ 08 biên chế trở lên), bổ nhiệm 191 điều tra viên thuộc Công an cấp xã (vượt 15 chỉ tiêu Bộ giao) và tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ, pháp luật cho Công an cấp xã. Công an tỉnh đã đề xuất UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng trụ sở làm việc của Công an xã, thị trấn, đảm bảo đến năm 2025, 100% Công an xã, thị trấn được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và tranh thủ các nguồn lực để trang bị phương tiện, cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu công tác. Đến nay, công an tỉnh đã tiếp nhận, phân bổ 91 xe ô tô, 81 xuồng máy do Bộ Công an cấp cho Công an xã.

Trụ sở mới Công an xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Phòng Hậu cần bàn giao xe ô tô cho lực lượng Công an cơ sở

PV: Phương châm 5 rõ “ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 12  được công an tỉnh Tiền Giang quán triệt ra sao, thưa đại tá?

Đại tá Nguyễn Hồng Khắc: Công an tỉnh Tiền Giang xác định việc thực hiện phương châm “5 rõ” cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên, liên tục và là điều kiện cần để xây dựng đội ngũ cán bộ Công an tỉnh. Cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt phương châm 5 rõ tại đơn vị, địa phương mình, qua đó khơi dậy được ý chí, quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng. Kết quả đó được minh chứng rõ nhất trong năm 2023, Công an tỉnh Tiền Giang đã thực hiện hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu công tác Bộ Công an giao; chủ động mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đánh trúng, đấu tranh mạnh, triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, trong đó Công an tỉnh đã nhận diện được phương thức, thủ đoạn mới của tội cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ trái pháp luật dưới hình thức núp bóng các công ty luật, điển hình là tại công ty Luật Pháp Việt (đã khởi tố 111 bị can)... với các thành tích đó, năm 2023, Công an tỉnh được Bộ Công an tặng Cờ thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang

PV: Đánh giá tiến độ thực hiện các đề án thành phần, tới đây, công an tỉnh Tiền Giang đặt ra lộ trình như thế nào, tập trung vào những nội dung trọng tâm gì để từng bước hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết 12, thưa đại tá?

Đại tá Nguyễn Hồng Khắc: Sau khi triển khai nhất là triển khai 21 đề án thành phần, đây là 1 trong những chỉ tiêu thể hiện sự đồng bộ của cả lực lượng công an tỉnh Tiền Giang trong thực hiện Nghị quyết 12. Trên cơ sở sự lãnh đạo của Đảng ủy công an TW và lãnh đạo Bộ Công an; công an tỉnh bám sát các chỉ tiêu của các cục nghiệp vụ để trên cơ sở đó đánh giá tiến độ của các đề án thành phần. Qua đó, chúng ta kịp thời đánh giá tiến độ của các đề án, những việc làm được, chưa làm được, trên cơ sở đó có chỉ đạo chấn chỉnh, bổ sung, nhất là trong việc thực hiện theo lộ trình các giải pháp mà các cục nghiệp vụ cũng như tinh thần chung của đề án mà Bộ phê duyệt cho công an tỉnh Tiền Giang. Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực không ngừng, sự quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Công an tỉnh sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV: Xin cám ơn đồng chí!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

TRUNG TƯỚNG NGUYỄN VIỆT THÀNH- NGƯỜI ANH HÙNG TÀI TRÍ CỦA QUÊ HƯƠNG TIỀN GIANG

TRUNG TƯỚNG NGUYỄN VIỆT THÀNH- NGƯỜI ANH HÙNG TÀI TRÍ CỦA QUÊ HƯƠNG TIỀN GIANG

(ANTV) - Gần 80 tuổi; Trung tướng- Anh hùng LLVTND Nguyễn Việt Thành- Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an; Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng; người từng là Trưởng ban chỉ đạo chuyên án triệt phá băng nhóm xã hội đen lớn nhất Việt Nam do Năm Cam cầm đầu vẫn minh mẫn lạ thường. Cầm súng đánh giặc từ năm 14 tuổi, 7 lần bị thương trong kháng chiến chống Mỹ; bản lĩnh và sự dũng cảm, tài trí của Trung tướng Thành tiếp tục được khẳng định sau này qua những chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Cuộc đời Trung tướng Nguyễn Việt Thành giống như một thước phim quay chậm mà ở đó, người ta thấy được phần nào những ký ức lịch sử- những năm tháng chống Mỹ hào hùng của vùng đất Nam Bộ. Ở đó, có tư cách và khí chất cao đẹp của người cán bộ cách mạng, người sỹ quan công an, người anh hùng của quê hương Chợ Gạo, Tiền Giang.

Công an tỉnh Tiền Giang chuẩn bị sẵn sàng ra mắt   Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Công an tỉnh Tiền Giang chuẩn bị sẵn sàng ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(ANTV) - Ngày 01/7/2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở có hiệu lực thi hành. Cùng với cả nước, trong ngày 01/7, tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho buổi Lễ ra mắt đang được Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị gấp rút và triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vào cuộc sống.

Công an Quảng Ngãi nhanh chóng bắt đối tượng làm 4 người thương vong

Công an Quảng Ngãi nhanh chóng bắt đối tượng làm 4 người thương vong

(ANTV) - Vụ án mạng nghiêm trọng tại xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi khiến 4 người trong một gia đình thương vong đã gây rúng động dư luận, khiến người dân địa bàn hoang mang. Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trấn an dư luận, đồng thời nhanh chóng truy bắt hung thủ khi hung thủ đang ẩn nấp trong vườn.

Công an tỉnh Hậu Giang thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Công an tỉnh Hậu Giang thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

(ANTV) - Xác định Nghị quyết số 12-NQ/TƯ ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, mang tính chiến lược nên đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả Nghị quyết. Sau hơn 2 năm thực hiện, đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng.

Lai Châu: gia tăng các vụ giết người do mâu thuẫn xã hội

Lai Châu: gia tăng các vụ giết người do mâu thuẫn xã hội

(ANTV) - Trong 3 năm (2021 – 2023) trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra 35 vụ giết người, bắt 47 đối tượng. So với 03 năm trước tăng 13 vụ, chiếm hơn 59% số vụ giết người. Chỉ tính riêng năm 2024, từ đầu năm đến nay, đã xảy ra thêm 3 vụ giết người, bắt 3 đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực cho việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực cho việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

(ANTV) - Xác định Nghị quyết số 12 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” là Nghị quyết chuyên đề toàn diện về xây dựng lực lượng CAND; trên tinh thần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực; hơn 2 năm qua, Nghị quyết 12 đã được công an tỉnh Tiền Giang triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực. PV chương trình có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Hồng Khắc- Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang về nội dung này.

An toàn lao động là ưu tiên hàng đầu

An toàn lao động là ưu tiên hàng đầu

(ANTV) - Công ty Cổ phần chế tạo máy Vinacomin (Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam) có lịch sử hình thành và phát triển hơn 50 năm. Trải qua các thời kì, tập thể lãnh đạo Công ty luôn chú trọng đến vấn đề an toàn lao động cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, nhất là đối với người lao động gia công trực tiếp. Bởi vậy mà hơn 50 năm qua, tại công ty chưa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nào trong quá trình sản xuất, chế tạo máy.

Đổi mới trong bồi dưỡng và đào tạo nghiệp vụ cho chiến sỹ

Đổi mới trong bồi dưỡng và đào tạo nghiệp vụ cho chiến sỹ

(ANTV) - Công tác bồi dưỡng và đào tạo nghiệp vụ cho chiến sỹ tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Phòng tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội đã có nhiều đổi mới tích cực. Trung tá Đào Thị Hạnh Ngàn – Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Phòng tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội đã chia sẻ về nội dung này với phóng viên Phát thanh CAND, Cục Truyền thông CAND.

Nhức nhối tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng

Nhức nhối tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng

(ANTV) - Thời gian gần đây, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đánh nhau thậm chí gây rối trật tự công cộng, trong số những thanh thiếu niên này có cả học sinh. Nguyên nhân gia tăng tình trạng các thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng là do thiếu sự quan tâm, phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục con em.

Xem thêm