Thứ Hai, 17/06/2024 11:59 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Chính trị - xã hội

Xây dựng lực lượng Công an Lâm Đồng theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị

Đình Tú

(ANTV) - Thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng đã và đang đẩy mạnh toàn diện về mọi mặt, tổ chức bộ máy được đổi mới, tập trung, thống nhất, sắp xếp tinh gọn theo hướng chính quy các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ có nhiều chuyển biến tích cực hoạt động hiệu lực hiệu quả, trang bị phương tiện, kỹ thuật, cơ sở vật chất được tăng cường theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác góp phần bảo đảm hiệu quả an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi, ổn định, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Về nội dung này, phóng viên Đình Tú có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Hồng Phong- Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đôc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

PV: Thưa đồng chí, cho đến thời điểm này, tức là đã qua hơn một  năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, nhất là sau khi có thông báo kết luận số 180 đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 12; Kế hoạch 118 của Đảng ủy, Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết 12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã quán triệt rút kinh nghiệm để thực hiện như thế nào?

Đại tá Lê Hồng Phong: Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 12,  được sự chỉ đạo của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương cũng như của Thường trực tỉnh uỷ Lâm Đồng, chúng tôi đã triển khai ngay thành lập tổ nghiên cứu để xây dựng các kế hoạch, tranh thủ sự lãnh đạo của Trung ương và của Thường trực Tỉnh ủy, sau đó, Công an tỉnh ban hành Đề án số 01 về việc xây dựng lực lượng CAND Lâm Đồng trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV: Kết quả nổi bật đạt được là gì, thưa đồng chí Phó Giám đốc?

Đại tá Lê Hồng Phong:Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị để xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ hiện đại trong tình hình hiện nay chúng tôi xác định con người là trọng tâm. Vấn đề muốn hiện đại con người phải đi đôi hiện đại về phương tiện hậu cần kỹ thuật nên Đảng ủy, Công an tỉnh đã tổ chức chỉ đạo, tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ các lĩnh vực công tác về chuyên môn, nghiệp vụ; về các mặt công tác và chất lượng xây dựng đảng để làm sao tăng cường vai trò nổi bật con người. Thực hiện Nghị quyết hoàn thiện về tổ chức bộ máy và rất kịp thời  của Bộ Công an và Đề án 19 về xây dựng tổ chức bên trong của công an cấp tỉnh về tinh, gọn, mạnh, chúng tôi cũng thực hiện triệt để nghiêm túc về tổ chức bộ máy của Công an Lâm Đồng, từ tỉnh đến huyện, xã. Chúng tôi tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất về trang thiết bị phục vụ cho lực lượng công an, đặc biệt Công an cấp xã.  Rất may là Nghị quyết này ra đời được sự chỉ đạo của Bộ Công an; Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm bố trí về kinh phí xây dựng đưa các trụ sở công an xã để làm việc và đầu tư gần 300 tỷ đồng để trang bị các phương tiện về máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công an xã đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ với mục tiêu hướng về cơ sở và tất cả tăng cường phân cấp về công an cơ sở. Đặc biệt, chúng tôi tập trung chỉ đạo công an các đơn vị xây dựng các đề án thành phần theo chỉ đạo của các Cục nghiệp vụ để tổ chức triển khai theo từng lĩnh vực, từng hệ lực lượng.

PV: Thưa đồng chí Phó Giám đốc, với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị được quán triệt và thực hiện ra sao ở lực lượng công an cơ sở tỉnh Lâm Đồng?

Đại tá Lê Hồng Phong: Với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, ngay từ đầu, Công an tỉnh đặt vấn đề yếu tố con người, cơ cấu tổ chức là rất quan trọng. Sau khi Nghị quyết này ra đời và thực hiện Đề án 19, Đảng uỷ  Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan có giải pháp xây dựng, ban hành các khung tiêu chí, danh mục bố trí việc làm trong lực lượng công an toàn tỉnh; xây dựng danh mục vị trí mô tả vị trí làm việc của từng đơn vị, địa phương, cấp tổ, đội tại cơ sở để làm sao bố trí lực lượng, bố trí con người là phải bố trí theo công việc, bố trí theo địa bàn để đội ngũ cán bộ đáp ứng được công việc; đảm bảo tình hình biên chế, đặc biệt ở cơ sở là quan trọng để đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đến nay, nhìn chung là bộ máy của công an trong toàn tỉnh tương đối tinh gọn, hiệu quả, cơ bản phù hợp với yêu cầu, điều kiện đặc điểm và tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương, cơ sở để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ chúng tôi làm hết sức khách quan, công tâm, nghiêm túc bám sát các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an cũng như đảm bảo hướng về cơ sở; tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu. Đến nay, công an toàn tỉnh Lâm Đồng đã bố trí công an chính quy tại 124 trên 124 công an xã, thị trấn; bố trí 156 cán bộ là người dân tộc thiểu số tại  công an xã, chiếm tỷ lệ 15 % số lãnh đạo chỉ huy công an cấp xã. Bên cạnh đó, theo chủ trương của bộ là bố trí lực lượng công an xã phải đảm bảo lực lượng lượng điều tra viên để đáp ứng tiếp nhận các tin báo; giải quyết nhanh vấn đề ANTT cơ sở; xây dựng kế hoạch bố trí điều tra viên công an cấp tỉnh, cấp huyện về công an cấp xã. Hiện nay chúng tôi đã bố trí được 145 điều tra viên qua tổ chức thi tuyển.

Cán bộ, chiến sỹ Công an Lâm Đồng tham dự lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024

PV: Thưa đồng chí, để đạt được mục tiêu của Nghị quyết 12 đề ra với phương châm chỉ đạo của bộ là 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm”,  Công an tỉnh Lâm Đồng đã đề ra lộ trình thực hiện như thế nào? Trong đó yếu tố nào Công an Lâm Đồng xác định là trọng tâm trong thời gian tiếp theo; cụ thể trước mắt là năm 2024?

Đại tá Lê Hồng PhongCông an tỉnh luôn bám sát phương châm chỉ đạo “nắm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”. Đặc biệt, trong việc triển khai thực hiện xây dựng lực lượng Công an Lâm Đồng “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng nhiệm vụ mới, các đề án thành phần đã được Bộ Công an phê duyệt và triển khai, Công an tỉnh luôn xác định vấn đề nào đã rõ, đã có chủ trương thì tiến hành triển khai thực hiện quyết liệt; vấn đề nào còn khó khăn, vướng mắc tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền để có phương hướng tháo gỡ, giải quyết. Đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu với quyết tâm cao nhất, nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, hiệu quả. Một số mục tiêu cụ thể mà Công an Lâm Đồng chúng tôi xác định đầu tiên là phải tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền và sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng công an toàn tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng công an tỉnh. Chúng tôi cho rằng vấn đề cốt lõi là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng và sự đồng lòng của quần chúng nhân dân thì hiệu quả. Phương châm hành động thứ hai là, chúng tôi tiếp tục phát huy hiệu quả của tổ chức bộ máy công an toàn tỉnh “tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Vấn đề thứ ba, chúng tôi quan tâm là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ công an từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với quần chúng, nhân dân, vì nhân dân phục vụ; có tổ chức kỷ luật nghiêm minh và nêu cao tinh thần trách nhiệm sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.Tập trung vào xây dựng đội ngũ có đủ phẩm chất năng lực uy tín ngang tầm với nhiệm vụ; cán bộ có trình độ khoa học công nghệ; mở các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để chuẩn bị nguồn lãnh đạo, chỉ huy cho công an các cấp, chú trọng xây dựng lực lượng công an cấp xã đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Thứ tư, chúng tôi quan tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự;  triển khai thực hiện hiệu quả việc số hóa với nội dung xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; ứng dụng khoa học công nghệ trong các mặt công tác Công an trên địa bàn tỉnh phát triển;ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; xây dựng xã hội công dân số. Vấn đề thứ năm chúng tôi quan tâm là tiếp tục ưu tiên đầu tư trang bị cơ sở vật chất xây dựng lượng Công an thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Đại tá Lê Hồng Phong, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

                                                                   

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

An toàn lao động là ưu tiên hàng đầu

An toàn lao động là ưu tiên hàng đầu

(ANTV) - Công ty Cổ phần chế tạo máy Vinacomin (Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam) có lịch sử hình thành và phát triển hơn 50 năm. Trải qua các thời kì, tập thể lãnh đạo Công ty luôn chú trọng đến vấn đề an toàn lao động cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, nhất là đối với người lao động gia công trực tiếp. Bởi vậy mà hơn 50 năm qua, tại công ty chưa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nào trong quá trình sản xuất, chế tạo máy.

Đổi mới trong bồi dưỡng và đào tạo nghiệp vụ cho chiến sỹ

Đổi mới trong bồi dưỡng và đào tạo nghiệp vụ cho chiến sỹ

(ANTV) - Công tác bồi dưỡng và đào tạo nghiệp vụ cho chiến sỹ tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Phòng tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội đã có nhiều đổi mới tích cực. Trung tá Đào Thị Hạnh Ngàn – Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Phòng tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội đã chia sẻ về nội dung này với phóng viên Phát thanh CAND, Cục Truyền thông CAND.

Nhức nhối tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng

Nhức nhối tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng

(ANTV) - Thời gian gần đây, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đánh nhau thậm chí gây rối trật tự công cộng, trong số những thanh thiếu niên này có cả học sinh. Nguyên nhân gia tăng tình trạng các thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng là do thiếu sự quan tâm, phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục con em.

Vai trò và những đóng góp của lực lượng CAND trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Vai trò và những đóng góp của lực lượng CAND trong chiến thắng Điện Biên Phủ

(ANTV) - Với quyết tâm chiến lược “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng địch ở chiến dịch Điện Biên Phủ”, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đoàn kết chặt chẽ, lập nên những chiến công vang dội, hoàn thành xuất sắc mục tiêu của chiến dịch. Trong thắng lợi đó, có phần đóng góp rất quan trọng của lực lượng CAND Việt Nam. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07.5.1954 - 07.5.2024); chương trình Tiêu điểm ANTT hôm nay, với sự tham gia của Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban – Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, chúng ta sẽ cùng nhìn nhận, đánh giá về vai trò và những đóng góp của lực lượng CAND trong chiến thắng vĩ đại này.

61 tỉnh, thành phố triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống ma túy.

61 tỉnh, thành phố triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống ma túy.

(ANTV) - Sau khi Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 22/1/2024 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 -2030 được ký kết, Cục cảnh sát điều tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và 61/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khai chương trình phối hợp về phòng, chống ma túy trong các sơ sở giáo dục và trường học trên địa bàn.

Ngôi nhà yêu thương của những chiến sỹ CSCĐ Sơn La

Ngôi nhà yêu thương của những chiến sỹ CSCĐ Sơn La

(ANTV) - Là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai Đề án “Tiếp nhận, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, từ năm 2021 đến nay đã có 33 trẻ em trên toàn tỉnh được tiếp nhận, nuôi dưỡng trực tiếp tại Công an tỉnh Sơn La. Dưới sự chăm sóc, nuôi dưỡng trực tiếp của các cô, chú công an nói chung và các bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động nói riêng, trong những năm qua, các em đã được đến trường học tập, chăm sóc, rèn luyện trong vòng tay yêu thương của bố mẹ Công an như bao bạn bè cùng trang lứa khác.

Công an phường Duy Tân (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) chung sức, đồng lòng cùng địa phương thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã giai đoạn 2023-2025

Công an phường Duy Tân (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) chung sức, đồng lòng cùng địa phương thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã giai đoạn 2023-2025

(ANTV) - Nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong việc triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã giai đoạn 2023-2025; cùng với các ban, ngành đoàn thể của địa phương, lực lượng Công an cơ sở đã phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công tác vận động, tuyên truyền cũng như công tác bảo đảm ANTT trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Ghị nhận tại địa bàn phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn là địa phương đang triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Xem thêm