Thứ Ba, 18/06/2024 10:42 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Kinh tế

Những thay đổi đáng chú ý khi tham gia đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô – phiên đấu giá thứ ba

(ANTV) - Theo thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (Công ty VPA), Phiên đấu giá thứ ba sẽ sớm được triển khai với 188.399 biển số xe ô tô được đưa ra niêm yết đấu giá. Công ty VPA dự kiến sẽ sớm ban hành, niêm yết Quy chế Đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô cho Phiên đấu giá thứ ba với nhiều thay đổi đáng chú ý so với hai Phiên đấu giá trước đó.

Kết thúc Phiên đấu giá thứ hai với nhiều ý kiến góp ý, phản hồi từ phía khách hàng và kết quả thực tế triển khai công tác đấu giá, Công ty VPA dự kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô cho Phiên đấu giá thứ ba với nhiều điểm mới, bổ sung các quy định để phù hợp hơn với tình hình đấu giá thực tế, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia đấu giá, đảm bảo được quyền lợi của khách hàng khi tham gia đấu giá biển số xe ô tô.

Theo dự thảo Quy chế đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô – Phiên đấu giá thứ ba của Công ty VPA, có một số điểm bổ sung, sửa đổi như sau:

Thời gian của một cuộc đấu giá

Công ty VPA đã có những sửa đổi Quy chế đấu giá của Phiên đấu giá thứ ba khác với hai Phiên đấu giá trước đó. Nếu như tại các Phiên đấu giá trước kia, thời gian của một cuộc đấu giá biển số xe ô tô cố định thời gian đấu giá là 60 phút/cuộc đấu giá/1 biển số xe ô tô tại Phiên đấu giá thứ nhất và 30 phút/cuộc đấu giá/1 biển số xe ô tô tại Phiên đấu giá thứ hai, Phiên đấu giá thứ ba sẽ thay đổi cách thức xác định thời gian của cuộc đấu giá.

Thời gian đấu giá của một cuộc đấu giá Phiên đấu giá thứ ba được xác định bao gồm thời gian đấu giá chính thức và thời gian của vòng đấu gia hạn. Theo đó:

- Thời gian đấu giá chính thức là khoảng thời gian từ khi bắt đầu cuộc đấu giá cho đến phút thứ 25 của cuộc đấu giá biển số xe ô tô. Người đủ điều kiện tham gia đấu giá mà không truy cập vào tài khoản đã được cấp để tham gia đấu giá trong khoảng thời gian này thì được coi là không tham gia cuộc đấu giá quy định tại điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản và sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt trước, trừ trường hợp bất khả kháng.

- Vòng đấu gia hạn là khoảng thời gian sau thời gian đấu giá chính thức người tham gia đấu giá đủ điều kiện tiếp tục được trả giá. Mỗi vòng đấu gia hạn kéo dài 30 (ba mươi) giây và tối đa là 10 (mười) vòng đấu gia hạn. Chỉ những người tham gia trả giá hợp lệ ở vòng đấu trước mới được tham gia trả giá ở vòng đấu sau.

- Thời gian xác định vòng đấu được gia hạn: Sau 05 giây kể từ thời điểm kết thúc thời gian đấu giá chính thức của vòng đấu gia hạn, hệ thống sẽ quyết định việc tiếp tục các vòng đấu gia hạn tiếp theo hoặc kết thúc cuộc đấu giá. Thời gian xác định vòng đấu được gia hạn không được tính vào thời lượng của cuộc đấu giá biển số xe ô tô.

Xác thực người dùng tham gia phòng đấu giá

Trong dự thảo Quy chế đấu giá biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ ba. Công ty VPA cũng đã sửa đổi, bổ sung thêm nội dung xác thực người dùng tham gia phòng đấu giá:

- Mã xác thực tham gia đấu giá: Là dãy ký tự dùng để xác thực tài khoản của khách hàng đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá. Mã xác thực gồm 10 ký tự bao gồm các chữ cái và số. Mã xác thực có hiệu lực trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ và sẽ được Công ty VPA gửi tới khách hàng trước khi cuộc đấu giá được tổ chức.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công ty VPA)

- Mã Captcha (XXXX): Là hình thức kiểm tra xác thực người tham gia đấu giá không phải là máy hoặc người sử dụng công cụ hỗ trợ khi tham gia đấu giá, mã Captcha được hiển thị sau khi khách hàng nhập mã xác thực tham gia đấu giá”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công ty VPA)

Hiển thị chi tiết diễn biến trả giá

- Hệ thống sẽ hiển thị lượt trả giá hợp lệ hoặc không hợp lệ của người tham gia đấu giá thông qua mục hiển thị diễn biễn cuộc đấu giá bằng các biểu tượng bên cạnh.

- Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ của người tham gia đấu giá được hệ thống ghi nhận một lần trả giá hợp lệ trong 1s (một giây) cho một tài khoản của người tham gia đấu giá trong toàn bộ thời gian của thời gian đấu giá chính thức và vòng đấu gia hạn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công ty VPA)

Cách xác định người trúng đấu giá

- Tại thời điểm kết thúc thời gian đấu giá chính thức, nếu hệ thống ghi nhận chỉ có một người tham gia trả giá hợp lệ thì cuộc đấu giá kết thúc, người tham gia đó là người trúng đấu giá, giá trả hợp lệ cao nhất là giá trúng đấu giá.

- Trong vòng 10 giây cuối cùng của thời gian đấu giá chính thức nếu hệ thống ghi nhận không có lệnh trả giá hợp lệ mới của người tham gia đấu giá, thì người có giá trả hợp lệ cao nhất được hệ thống xác định là người trúng đấu giá, cuộc đấu kết thúc.

- Trong vòng 10 giây cuối cùng của thời gian đấu giá chính thức, nếu hệ thống ghi nhận có lệnh trả giá hợp lệ mới, cuộc đấu giá sẽ được mở rộng thêm vòng đấu gia hạn thứ nhất. Mỗi vòng đấu gia hạn kéo dài 30 giây và tối đa không quá 10 vòng. Người tham gia đấu giá có lệnh trả giá hợp lệ trong 25 phút đầu sẽ được tham gia vòng đấu gia hạn thứ nhất.

- Cách xác định người trúng đấu giá ở các vòng đấu gia hạn:

+ Tại thời điểm kết thúc vòng đấu gia hạn, nếu hệ thống ghi nhận chỉ có một người tham gia trả giá hợp lệ trong vòng đấu gia hạn thì cuộc đấu giá kết thúc, người tham gia đó là người trúng đấu giá, giá trả hợp lệ cao nhất là giá trúng đấu giá.

+ Trong 10 (mười) giây cuối cùng của mỗi lần gia hạn, nếu hệ thống ghi nhận có lệnh trả giá hợp lệ mới thì cuộc đấu giá sẽ được gia hạn thêm các vòng đấu, mỗi vòng đấu kéo dài 30 (ba mươi) giây và tối đa không quá 10 (mười) vòng đấu được gia hạn. Chỉ những người tham gia trả giá hợp lệ ở vòng đấu trước mới được tham gia trả giá ở vòng đấu sau.

+ Trong 10 (mười) giây cuối cùng của mỗi vòng đấu gia hạn, nếu hệ thống không ghi nhận có lệnh trả giá hợp lệ mới thì người trả giá hợp lệ cao nhất là người trúng đấu giá, cuộc đấu kết thúc.

+ Trong vòng đấu gia hạn thứ mười, tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, người trả giá hợp lệ cao nhất được hệ thống ghi nhận là người trúng đấu giá.

Đối với danh sách biển số công bố

Cũng theo dự thảo Quy chế phiên đấu giá thứ ba, đối với các biển số xe ô tô của Phiên đấu giá thứ nhất và Phiên đấu giá thứ hai được tổ chức lại tại Phiên đấu giá thứ ba (nếu có) sẽ áp dụng theo Quy chế phiên đấu giá thứ ba.

Đây là những điểm đáng lưu ý trong dự thảo Quy chế đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ ba của Công ty VPA. Quá trình người dân tham gia đấu giá biển số xe ô tô nếu gặp sự cố, thắc mắc vui lòng liên hệ tới hotline của Công ty VPA: 1900055515 để được hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tiền công đức cần công khai, minh bạch

Tiền công đức cần công khai, minh bạch

Xã hội 18/06/2024

(ANTV) - Có một thực tế mà chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận đó là trong những năm qua, việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội còn nhiều bất cập. Một số nơi có xu hướng thương mại hoá và lợi dụng tổ chức lễ hội vì mục đích kinh tế. Công khai, minh bạch thu chi nguồn tiền công đức giúp người nhận tiền thoải mái, người cung tiến cũng cảm thấy yên tâm. Đây là ý kiến chung của đại đa số khi được hỏi về vấn đề tiền công đức.

“Mắt thần” giữ gìn bình yên thôn bản

“Mắt thần” giữ gìn bình yên thôn bản

Xã hội 18/06/2024

(ANTV) - “Camera giám sát an ninh” là mô hình tự quản đảm bảo an ninh, trật tự mang lại hiệu quả thiết thực tại xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Nhờ có những “mắt thần” này, thời gian qua tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn được đảm bảo, quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng quê hương.

Triệt xóa nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Triệt xóa nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Pháp luật 18/06/2024

(ANTV) - Phòng CSHS, CATP Đà Nẵng cho biết vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa 1 nhóm đối tượng ngoại tỉnh chuyên cho vay lãi nặng với số tiền hơn 4 tỷ đồng gồm Vũ Đức Chung, trú tại Nam Định là đối tượng cầm đầu, Ngô Quang Âu, trú tại Gia Lai và Nguyễn Đắc Cường, trú tại Quảng Nam.

Tin tức nổi bật ngày 18/6

Tin tức nổi bật ngày 18/6

Điểm tin 18/06/2024

(ANTV) - Thực tiễn sinh động bác bỏ luận điệu sai trái về tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam; Lo phát sinh các tình huống thí sinh gian lận thi; Cuộc gọi rác vẫn quấy nhiễu người dân; Ứng dụng công nghệ để quản xe hợp đồng trốn thuế...là một số tin tức nổi bật trên các số báo ra ngày hôm nay.

Quan tâm, chăm lo người có công, thân nhân người có công trong CAND

Quan tâm, chăm lo người có công, thân nhân người có công trong CAND

Xã hội 18/06/2024

(ANTV) - Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2024), tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh và thân nhân người có công với cách mạng trong CAND, Bộ Công an đã triển khai tổ chức các đoàn cho các cháu là con liệt sỹ, con thương binh CAND đi thăm quan, nghỉ dưỡng tại 1 số tỉnh, thành phố trong cả nước. Chiều 17/6, nhằm động viên khích lệ Đoàn, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà và giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn.

Quảng Ninh: 10 công nhân nhập viện nghi ngạt khí

Quảng Ninh: 10 công nhân nhập viện nghi ngạt khí

Xã hội 18/06/2024

(ANTV) - Ngày 17/6, tại nhà máy của Công ty TNHH Vega Balls, Khu Công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ việc một số công nhân có hiện tượng buồn nôn, khó thở, nghi bị ngạt khí. Vụ việc khiến 10 công nhân phải nhập viện.

Tổng thống Liên bang Nga sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Liên bang Nga sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chính trị 18/06/2024

(ANTV) - Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024.

Xem thêm