Thứ Bảy, 25/05/2024 16:15 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#chỉ thị
Đẩy mạnh phát triển công tác thông tin khoa học và công nghệ trong CAND

Đẩy mạnh phát triển công tác thông tin khoa học và công nghệ trong CAND

Chính trị 20/06/2023

(ANTV) - Chiều ngày 20/6 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15 về việc đẩy mạnh phát triển công tác thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân và khai trương Tạp chí Công an nhân dân điện tử. Đến dự có Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Tạp chí Công an nhân dân; Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị đối với Tỉnh ủy Lạng Sơn

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị đối với Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chính trị 24/05/2023

(ANTV) - Đoàn kiểm tra số 1 của Đảng ủy Công an Trung ương do đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã thông qua dự thảo kết luận việc kiểm tra kết quả 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế" đối với Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị tại Đồng Nai

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị tại Đồng Nai

Chính trị 25/04/2023

(ANTV) - Đoàn kiểm tra số 1 của Đảng ủy Công an Trung ương do đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã thông qua dự thảo kết luận kiểm tra kết quả 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” đối với Tỉnh ủy Đồng Nai.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng làm việc tại Thành uỷ TP. HCM

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng làm việc tại Thành uỷ TP. HCM

Chính trị 31/03/2023

(ANTV) - Chiều 30/3, Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2019-2022. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra số 1, đã làm việc với Thành uỷ TP.HCM.

Tạo chuyển biến trong công tác quản lý giam, giữ

Tạo chuyển biến trong công tác quản lý giam, giữ

Chính trị 21/03/2023

(ANTV) - Chỉ thị số 17 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về tăng cường công tác quản lý giam, giữ người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới, là hành lang pháp lý quan trọng, nhằm chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót đồng thời tổ chức quản lý chặt chẽ các đối tượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ vào công tác quản lý giam, giữ.