Thứ Ba, 16/07/2024 04:06 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Văn hóa

Thể lệ Giải báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025

(ANTV) - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025); kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Bộ Công an chủ trì, phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025.

Tại cuộc Gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì chiều 8/6, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đã công bố Kế hoạch tổ chức, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và phát động Giải báo chí với nhiều điểm mới như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

2. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong tuyên truyền bảo đảm an ninh, trật tự; khuyến khích, động viên, ghi nhận, tôn vinh phóng viên báo chí và nhân dân trong viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.

3. Công tác tổ chức và nội dung, hình thức các tác phẩm dự thi bảo đảm chuyên nghiệp, ý nghĩa, hiệu quả.

II. TÊN GỌI CUỘC THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Tên gọi: Giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025.

2. Thời gian tổ chức:

- Đây là là giải thưởng được tổ chức 02 năm một lần do Bộ Công an chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

- Đơn vị thường trực Giải báo chỉ: Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an; Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam. 

3. Mục đích, ý nghĩa:

- Khẳng định vị trí vai trò và tầm quan trọng của báo chí đã và đang là cầu nối quan trọng giữa công an nhân dân với quần chúng nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mặt hoạt động của lực lượng CAND; về vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của lực lượng CAND trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

- Thông qua các tác phẩm báo chí củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ an ninh quốc gia; tạo cầu nối quan trọng giữa lực lượng CAND với nhân dân.

- Góp phần nâng cao chất lượng và số lượng các tác phẩm báo chí về đề tải “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"; động viên, khuyến khích những người cầm bút tích cực tuyên truyền về lực lượng CAND. Ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài này.

- Khẳng định thương hiệu và sự lan toả của Giải báo chi lớn nhất của Bộ Công an với chủ đề "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống".

III. NỘI DUNG, TÁC GIẢ, TÁC PHẨM, GIẢI THƯỞNG 

1. Nội dung tác phẩm:

Tác phẩm tham dự Giải cần thể hiện nhiều nhất có thể các nội dung sau:

- Tuyên truyền đậm nét truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với Công an nhân dân; những hình ảnh đẹp trong chiến đấu và xây dựng lực lượng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân qua các thời kỳ cách mạng.

- Tuyên truyền kết quả tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (trong đó, quan tâm, chủ trọng đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tình nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; kết quả từ việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của lực lượng CAND, đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Đề án 06, các Dự ăn Luật do Bộ Công an soạn thảo...)

- Ghi nhận, phản ánh chân thục, khách quan những thành tích, chiến công, những khó khăn, gian khổ, thách thức của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phát hiện, lan tỏa những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,

- Phản ánh vai trò, sự đóng góp tích cực và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân và bạn bè quốc tế với lục lượng Công an nhân dân trên mặt trận bảo đảm an ninh, trật tự.

- Phát hiện, phản ánh những chủ trương, chính sách và quy định hiện hành về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND còn chưa đầy đủ, chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung. Đưa ra giải pháp, phương hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

- Thông tin cảnh bảo, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn, nhất là những thủ đoạn mới lợi dụng công tác bảo đảm an ninh, trật tự để phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

2. Hình thức tác phẩm tham dự Giải

-  Loại hình báo chí dụ Giải: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

- Thể loại báo chỉ dự Giải, gồm: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, chính luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, ảnh báo chỉ (không nhận các video clip trên báo điện tử).

- Tác phẩm dự Giải cần đảm bảo sự chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện.

3. Về tác giả:

- Các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn, báo chỉ là công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài) được đăng, phát trên các loại hình báo chỉ (báo in, báo điện tử, bảo nói, báo hình) theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy định của Điều lệ giải đều có quyền gửi bài tham dự Giải (mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm). Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao Nhóm tác giả (số lượng tác giả của một nhóm tối đa là 07 người). Riêng thể loại ảnh báo chí, mỗi tác giả được dự thi tối đa 05 tác phẩm (ảnh đơn, hoặc nhóm ảnh, mỗi nhóm ảnh không quả 10 ảnh).

- Tác giả tham dự Giải phải không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; không vi phạm Luật Bảo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thành viên của Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo không được đăng ký tác phẩm tham dự Giải.

4. Về tác phẩm:

- Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt; được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024 trên các bảo, đài được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí.

- Tác phẩm được xét trao giải phải đảm bảo tính chân thực, khách quan, chính xác, có tính phát hiện, thuyết phục, định hướng dư luận cao; có tác động tích cực phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Các tác phẩm gửi tham dự Giải phải ghi rõ thời gian đã đăng tải, phát sóng lần đầu trên báo, đài, có xác nhận của cơ quan bảo chỉ kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm. Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự giải và được quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải để phục vụ hoạt động tuyên truyền.

- Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh). Không nhận các tác phẩm đã đoạt Giải báo chí quốc gia

-Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải, cuộc thi báo chí trung ương và địa phương được quyền tham dự giải nhưng phải ghi rõ mức giải thưởng đã đoạt, thông tin về đơn vị tổ chức giải và thời gian nhận giải.

- Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự giải, không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và được quyền sử dụng tác phẩm đạt giải để tuyên truyền.

5. Cách thức tham dự Giải

- Đối với tác phẩm bảo in: Gửi phần tác phẩm gốc được đăng, bảo, tạp chí hoặc photo từ tác phẩm gốc. Trên tác phẩm ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời gian đẳng tải, kèm theo xác nhận của đơn vị, cơ quan chủ quản. Bản in phải sạch, đẹp, rõ rằng. Không nhận tác phẩm đánh máy lại.

- Đối với tác phẩm báo điện tử phải là tác phẩm sáng tác lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử, không phải là phiên bản của báo in. Tác phẩm báo điện tử cần in trên giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, tên tác giả và thời gian đăng tải, có hình giao diện của bảo, đường link của bài, kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Đường link của tác phẩm gửi vào địa chỉ email của Ban Tổ chức. Hội đồng chấm giải chấm theo đường link tác phẩm.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Gửi phần thuyết minh và kịch bản, lời bình kèm theo đĩa CD hoặc USB ghi nội dung tác phẩm. Mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên đĩa phải ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản. Thời lượng tác phẩm phát thanh tối đa 60 phút/tác phẩm.

Lưu ý: Các tác phẩm phát thanh phải gửi kèm đường link tác phẩm trên trang điện tử của đài hoặc các nền tảng số khác (nếu có).

- Đối với tác phẩm truyền hình: Cần ghi lên đĩa VCD/USB hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản. Thời lượng tác phẩm truyền hình tối đa 90 phút/tác phẩm.

Lưu ý: Các tác phẩm truyền hình phải gửi kèm đường link tác phẩm trên trang điện tử của đài hoặc các nền tảng số khác (nếu có).

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Ảnh gốc; cùng với ảnh đã đăng tài trên báo, tạp chí... phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (với ảnh đơn) và 12cm x 18cm (với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh). Không chấp nhận ảnh chụp/phô tô lại từ ảnh gốc.

6. Nguyên tác chấm Giải

- Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

- Hội đồng Chung khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo giải để quyết định trao giải.

- Việc chấm giải phải đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, công bằng theo đúng điều lệ Giải, tiêu chí, thang điểm do Ban Tổ chức công bố.

7. Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm tham dự Giải

- Thời gian nhận tác phẩm: kể từ phát động Giải báo chỉ (ngày 08/6/2023 đến hết ngày 30/4/2025) (theo dấu Bin điện).

- Địa chỉ nhận tác phẩm:Cục Truyền thông Công an nhân dân (Phòng 3, SĐT 0904149596, 0902821791), số 01 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa chỉ Email: giaibaochibca2023@gmail.com.

Lưu ý: Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Giải báo chí về đề tài “ Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm tham dự Giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

8. Giải thưởng:

* Số lượng và giá trị giải thưởng

- Giải đặc biệt: trị giá 80.000.000₫

- Giải Nhất : 50.000.000₫.

- Giải Nhì: 30.000.000₫.

- Giải Ba: 20.000.000₫.

- Giải Khuyến khích: 10.000.000₫.

- Giải cho cơ quan báo chí Xuất sắc đồng hạng: 20.000.000₫.

Cơ cấu gồm: 1 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 25 giải Khuyến khích và một số giải thưởng cho cơ quan báo chí, liên chi hội, chi hội nhà báo và cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành tích cực tham gia, có nhiều tác phẩm chất lượng trong thời gian tổ chức cuộc thi. Tùy tình hình thức tế, có thể thay đổi cơ cấu Giải. Việc thay đổi cơ cấu Giải do Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Giải xem xét, quyết định.

* Về hình thức khen thưởng

- Đối với các tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận Giải thưởng, biểu trưng Giải thưởng. Riêng những tác phẩm đoạt giải Đặc biệt, Nhất, Nhì sẽ được tặng Bằng khen của Bộ Công an

- Đối với cơ quan báo chí đạt giải: Tặng tiền thưởng và Bằng khen của Bộ Công an.

*Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức do Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất quyết định thành lập. Các thành viên Ban Tổ chức gồm lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam.

- Hội đồng Giám khảo do Ban Tổ chức mời một số nhà báo có uy tín trong và ngoài lực lượng CAND tham gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tuyên truyền sâu đậm hình tượng chiến sĩ CAND trên Báo Nhân Dân

Tuyên truyền sâu đậm hình tượng chiến sĩ CAND trên Báo Nhân Dân

Chính trị 15/07/2024

(ANTV) - Chiều 15/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã đồng chủ trì hội nghị tổng kết chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND trên Báo Nhân Dân giai đoạn 2018-2023 và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024-2029. Cùng dự có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Bộ, Ngành, Báo Nhân dân và lãnh đạo các đơn vị trong CAND.

Hoàn thiện pháp luật trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam

Hoàn thiện pháp luật trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam

Chính trị 15/07/2024

(ANTV) - Sáng ngày 15/7, tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Bộ Công an tổ chức hội thảo Hoàn thiện pháp luật trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam (TGTG). Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan quản lý Tạm giữ, tạm giam Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ

Chính trị 15/07/2024

(ANTV) - “Cần thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí quan trọng của công tác tổ chức cán bộ trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, đưa lực lượng Công an vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” - Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Cục Tổ chức cán bộ được tổ chức vào sáng ngày 15/7, tại Hà Nội.

Bắt 2 cặp đôi mua bán ma túy

Bắt 2 cặp đôi mua bán ma túy

Pháp luật 15/07/2024

(ANTV) - Sau thời gian xác lập chuyên án trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công chuyên án ma tuý, bắt giữ 2 đối tượng Lê Duy Tâm, và Đỗ Thị Thùy Dương, thu giữ 2 bịch ma tuý đá có trọng lượng 150 gram.

Xem thêm