Chủ Nhật, 26/03/2023 06:23 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: antvnews@gmail.com

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW
Giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh

Giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh

Chính trị 23/03/2023

(ANTV) - Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng lực lượng Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Điểm sáng tinh nhuệ giữa miền Trung

Điểm sáng tinh nhuệ giữa miền Trung

Chính trị 21/03/2023

(ANTV) - Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc và sự tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước với lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời là nguồn động viên lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Chính trị 21/03/2023

(ANTV) - Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị là một nghị quyết quan trọng, toàn diện và mang tính chiến lược nhằm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển. Sau 1 năm, Nghị quyết 12 đã được quán triệt, triển khai trong toàn lực lượng CAND từ Bộ đến cơ sở với lộ trình, bước đi cụ thể, chắc chắn.

Nghị quyết số 12 có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược

Nghị quyết số 12 có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược

Chính trị 20/03/2023

(ANTV) - Sáng 20/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định số 90 ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công an tỉnh thành phố; và đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới".

Lực lượng CAND sau một năm thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị

Lực lượng CAND sau một năm thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị

Chính trị 20/03/2023

(ANTV) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022, về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là lần đầu tiên từ khi thành lập ngành công an, Bộ Chính trị có Nghị quyết riêng chỉ đạo toàn diện về xây dựng lực lượng CAND.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong CAND

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong CAND

Chính trị 09/03/2023

(ANTV) - Trong những năm qua, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và tổ chức huấn luyện. Các đơn vị huấn luyện đều xác định nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Chính trị 09/03/2023

(ANTV) - CAND là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước. Công tác xây dựng lực lượng CAND luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh: Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Nghị quyết 12: Niềm tin, động lực mới

Nghị quyết 12: Niềm tin, động lực mới

Chính trị 09/01/2023

(ANTV) - Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. 

Xem thêm