Thứ Bảy, 22/06/2024 17:23 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#lôi kéo
Nhận diện thủ đoạn kích động, lôi kéo thanh niên

Nhận diện thủ đoạn kích động, lôi kéo thanh niên

Xã hội 26/03/2024

(ANTV) - Thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong tiến trình dựng nước và giữ nước, là lực lượng xã hội to lớn của hiện tại và là chủ nhân tương lai của đất nước. Đây cũng là lực lượng mà các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam.

Nhận diện thủ đoạn lôi kéo, xúi giục phụ nữ, trẻ em tham gia gây rối, chống phá chính quyền

Nhận diện thủ đoạn lôi kéo, xúi giục phụ nữ, trẻ em tham gia gây rối, chống phá chính quyền

Xã hội 10/03/2024

(ANTV) - Lợi dụng các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, các vụ việc phức tạp phát sinh để kích động, gây chia rẽ nội bộ và gây mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước là mưu đồ chống phá nước ta. Trong đó, xúi giục, lôi kéo trẻ em và phụ nữ tham gia gây rối nhằm chống phá chính quyền là thủ đoạn đê hèn mà các thế lực vẫn thường xuyên sử dụng. Ở nhiều nơi, trong nhiều vụ việc, phụ nữ và trẻ em bị lợi dụng lôi kéo tham gia biểu tình, tụ tập, gây rối, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo tham gia tà đạo đội lốt tôn giáo

Cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo tham gia tà đạo đội lốt tôn giáo

Xã hội 25/12/2023

(ANTV) - Sự xuất hiện một số tà đạo đội lốt tôn giáo ở nước ta với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây chia rẽ khối đại đoàn kết, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở một bộ phận Nhân dân nhất là những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, nhận diện và kiên quyết đấu tranh với các tà đạo đội lốt tôn giáo là rất cần thiết.

Tái diễn trò lôi kéo người vào tổ chức phản động

Tái diễn trò lôi kéo người vào tổ chức phản động

Pháp luật 02/10/2023

(ANTV) - Tại Đắk Lắk, sau khi cơ quan chức năng bắt, khởi tố bị can Y Krếch Byắ về tội phá hoại chính sách đoàn kết, thì các đối tượng hoạt động trong tổ chức phản động đội lốt tôn giáo mang tên Hội thánh tin lành đấng Chrits Tây Nguyên trong nước đã tạm dừng hoạt động.

Đường tới... "miền đất hứa"

Đường tới... "miền đất hứa"

Xã hội 12/05/2023

(ANTV) - Những tháng đầu năm 2023, vẫn có hàng chục đồng bảo dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên tìm đường tới "miền đất hứa", ngoài mục đích kinh tế trong số họ cũng có không ít người mang suy nghĩ cực đoan mù quáng rằng họ tìm tới vùng đất của "nữ thần tự do"...

Đầu tư tài chính - Cẩn thận vỡ mộng

Đầu tư tài chính - Cẩn thận vỡ mộng

Kinh tế 24/03/2023

(ANTV) - Khát vọng đổi đời, những lời mời chào, lôi kéo hấp dẫn với mức lợi nhuận trên trời được ngụy trang trong vỏ bọc đầu tư tài chính đã làm nhiều nhà đầu tư cá nhân điêu đứng, khóc ròng trong thời gian gần đây.