Thứ Năm, 05/10/2023 03:59 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#tổ liên gia an toàn
Tính hiệu quả của mô hình “Tổ liên gia PCCC”

Tính hiệu quả của mô hình “Tổ liên gia PCCC”

Xã hội 16/04/2023

(ANTV) - Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng loạt thí điểm mô hình “Tổ liên gia PCCC”. Thực tế cho thấy, mô hình này đã mang lại hiệu quả trong công tác PCCC tại địa phương. Rõ nhất vẫn là sự chuyển biến nhận thức và kỹ năng ứng phó với sự cố của người dân.